Lammastila

Hirsjärven kartano sijaitsee Hirsjärven kylässä Somerolla. Maatilan juuret juontavat pitkälle Suomen historiaan. Nykyisellä suvulla tila on ollut 1920–luvulta. Tilan omistajat Satu ja Lasse Näykki ovat pitäneet tilaa vuodesta 1992. Tila on luonnonmukaisessa tuotannossa niin kasvinviljelyssä kuin lammastaloudessakin. Uuhia on tällä hetkellä 250 ja peltoa 80 hehtaaria sekä jonkin verran luonnonlaitumia. Pellot soveltuvat hyvin luomutuotantoon ja lampaiden laiduntamiseen. Maisemanhoito on myös luonnollinen osa ympäristöstä huolehtimista. Omilla lohkoilla kasvatetaan nurmen lisäksi kauraa, vehnää ja härkäpapua.

Historia näkyy maisemassa tuoden kulttuuriympäristön arvokkaan jalanjäljen myös tähän päivään. Järvi ja peltoaukeat ovat osa elävää maaseutua, jonka ylläpito on arkea nykypäivän maanviljelijälle. Historiallinen päärakennus 1840-luvulta toimii yhä tilan väen asuntona. Pihapiirissä on säilynyt vanha puistomainen ympäristö omenapuutarhoineen. Talouspihassa sijaitseva kivinavetta 1890-luvulta on lampaiden suoja talvikaudella. Uusi lampola on rakennettu vuonna 2011 vanhaan pihapiiriin soveltuvaksi.